Foto: Pexels.com.

Handig die kalenders die je van scholen krijgt. Met al mijn kinderen op verschillende scholen zie ik af en toe door de jungle niet meer wie er wanneer op school zit of stage loopt. Met jarenlange schoolervaring merk ik dat er steeds meer nieuwe termen komen voor het geven van een vrije dag. De studiedag, de roostervrije dag, de kindvrije dag (of week) en sinds de laatste jaren ook de verheugende term staking.

 

Een studiedag ken ik uiteraard wel. Dan heeft het kind vrij omdat de docenten bijscholing krijgen. En daar kunnen ze geen kinderen bij gebruiken 😉 Advies: zet het in je agenda en regel opvang! Je zult niet de eerste ouder zijn die onverhoopt op een akelig leeg schoolplein staat.

 

Een roostervrije dag is een prachtig eufemisme dat je kind die dag vrij heeft. De reden? Docenten bespreken rapporten, het schoolbeleid of andere belangrijke zaken. Of ze mogen vanwege de cao niet werken omdat ze op jaarniveau dan teveel uren draaien of… (vul zelf maar wat in). Advies: zie boven bij studiedag!

 

De term kindvrije dag ken ik nog niet zo heel lang.  Die triggerde mijn verbeelding toen ik er twee jaar geleden voor het eerst van hoorde. Was dat nou een dag dat je als ouder vrij hebt van je kind? Komen docenten je kroost ’s avonds met volle buik, een vitaminepil achter de kiezen, schoon gewassen en met gepoetste tanden om zeven uur bij je afleveren? Want taalkundig gezien betekent kindvrij immers ‘vrij van je kind’? Net als schadevrij zonder schade betekent. In de praktijk hangt één en ander vaak ook nog eens nauw met elkaar samen. Tenminste bij mijn kinderen. Het opvoeden gaat niet altijd helemaal naar wens… 😉

 

Ik kwam zelfs de term ‘Kindvrije week’ tegen.  Kinderen hebben dan niet gezellig schoolkamp in de klas, maar de docent heeft vrij van ons kroost. Vergeet de eufemismen als studiedagen en roostervrije dagen. Gewoon het beestje bij de naam noemen: kindvrije dag. Ouders, uw kroost is soms zo moeilijk hanteerbaar, af en toe hebben wij als personeel recht op een kindvrije dag! En eens per jaar maar liefst een kindvrije week! Gewoon, om op adem te komen. Het advies voor de ouders? Regel je opvang op tijd.

 

Sinds een paar jaar mogen we ons ‘verheugen’ in een nieuwe term. STAKING! Helaas staat dat niet aan het begin van het schooljaar op het rooster. Hopelijk komt Den Haag gauw tot inzicht zodat we deze term zo snel mogelijk af kunnen voeren. Dan hebben docenten weer tijd en geld om te doen wat ze het liefste doen, lesgeven! 

Tekst: Alice ten Napel voor MoederBrein.

 NOP