Disclaimer

MoederBrein werkt nauw samen met een team van professionals op verschillende vakgebieden. Op deze wijze streeft MoederBrein ernaar dat op zorgvuldige wijze correcte en professionele informatie wordt vergaard. Indien iemand meent dat informatie incorrect is, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend of claims worden ingediend.

 

MoederBrein geeft altijd het advies om bij geval van twijfel eerst contact op te nemen met uw eigen desbetreffende deskundige professional.

 

MoederBrein is geen medische site. Aan de hand van de informatie op MoederBrein kan geen diagnose worden gesteld. In het geval van medische informatie en/of adviezen adviseert MoederBrein om altijd contact op te nemen met uw eigen (huis)arts en/of specialist.   

 

MoederBrein streeft ernaar altijd de bronnen van de schrijvers en van de foto’s te plaatsen. Als lezers teksten en/of foto’s aanleveren, dienen zij te verklaren dat MoederBrein de teksten en/of foto’s rechtenvrij mag plaatsen. Heeft u desalniettemin toch de indruk dat er inbreuk op uw rechten is gedaan, neem dan contact op via info@moederbrein.nl en dien een verzoek in om de teksten en/of foto’s te verwijderen.

 

Voorts is MoederBrein op geen enkele wijze wettelijk aansprakelijk voor directe of indirecte geleden schade door bezoekers van de website en de informatie die lezers via de site hebben gekregen.

 

MoederBrein is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen.